ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

Відповідно до ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України цей Публічний договір про надання послуг є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Журавчак Мар’яни Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310710009, адреса реєстрації: Україна, 80600, Львівська область, м. Броди, вул. Івана Богуна, буд. 70, кв.15), надалі - «Виконавець», адресованою необмеженому колу осіб, надалі – Замовник, укласти Публічний договір про надання послуг на викладених нижче умовах:

Будь ласка, прочитайте текст цієї Публічної оферти уважно. Якщо Ви не погоджуєтесь з його умовами повністю або частково – не користуйтеся нашим ресурсом та відмовтеся від можливості скористатися послугами, які пропонує Виконавець.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
1.1. У цьому договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова та вирази матимуть такі значення:

Публічний договір – цей договір, за яким Виконавець пропонує надати послуги необмеженому колу осіб на умовах, які викладені у цьому договорі і які є однаковими для всіх, хто виявив бажання прийняти таку пропозиції із моменту її акцепту (надалі – Договір), опублікований на Сайті, інстаграм-сторінці Виконавця, Телеграм-каналі, Чат-ботах, а також направлений з метою ознайомлення за допомогою електронної пошти, або наданий з метою ознайомлення будь-якими іншими способами.
Оферта – пропозиція Виконавця, укласти з нею Договір на умовах, що містяться в цьому документі.
Акцепт – це прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей Договір.
Замовлення – заявка на придбання обраного Замовником пакету послуг, подана Замовником через форму зворотнього зв’язку або через додатки для обміну повідомленнями.
Замовник – будь-яка фізична особа-громадянин, фізична особа підприємець або юридична особа, які своїми діями (акцептом) виявили намір укласти Договір на умовах, визначених у ньому.
Послуги/пакет послугПослуги Виконавця: онлайн консультації, семінари, персональне введення, авторські онлайн курси та інші послуги, замовлення яких можна зробити на Сайті, інстаграм-сторінці Виконавця, Телеграм-каналі, Чат-боті.
Сайт - офіційний веб-сайт Виконавця, на якому Замовник здійснює замовлення, розміщене в мережі Інтернет, що знаходиться за адресою: https://www.zhuravlyna.com.ua/ або мультипосилання, яке розміщене на інстаграм-сторінках Виконавця або яке надсилається Замовнику через додатки для обміну повідомленнями, за допомогою якого Замовник також може придбати відповідну Послугу Виконавця.
Платформа – онлайн майданчик, що може використовуватися Виконавцем для надання послуг, передбачених цим Договором.
Телеграм – додаток для обміну повідомленнями.
Тариф – вартість певного обсягу послуг, що надається Виконавцем Замовнику, протягом певного строку.

1.2. Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті цього Договору, тлумачаться Сторонами відповідно до чинного законодавства України та звичайними правилами тлумачення відповідних термінів, що склалися в мережі Інтернет.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
2.1. Особа, яка здійснила акцепт цього Договору набуває всіх прав та обов’язків Замовника.
2.2. Акцептом цього Договору є оплата Замовником обраної послуги/пакету послуг на Сайті або внесення броні, або внесення першого платежу при оплаті вартості послуг частинами, або оплата вартості послуг за допомогою банківської, кредитної чи іншої організації.
2.3. Акцепт цього Договору означає, що будь-які його умови приймаються Замовником цілком та повністю без будь-яких застережень та обмежень, при цьому акцепт цього Договору підтверджує, що Замовник ознайомлений з усіма умовами Договору та що йому зрозумілі всі умови Договору, що Замовник скористався правом отримати від Виконавця всі роз’яснення з усіх питань щодо Договору, а також підтверджуєте те, що умови Договору повністю відповідають волі, потребам та вимогам Замовника.
2.4. Здійснюючи дії щодо акцепту цього Договору, Замовник:
2.4.1. підтверджує, що уважно ознайомився і погоджується зі всіма умовами Договору, щодо  порядку надання послуг;
2.4.2. підтверджує, що ознайомився з тарифом, який відповідає обраній послузі чи пакету послуг;
2.4.3. підтверджує правомірність своїх дій, наявність дієздатності, досягнення 18 річного віку та має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем;
2.4.4. дає згоду на отримання рекламної розсилки від Виконавця на адресу електронної пошти та номер телефону (у тому числі будь-які додатки для обміну повідомленнями), передані ним Виконавцю будь-яким способом зв’язку. Строк дії згоди з моменту акцепту цього Договору до моменту відкликання згоди, що надсилається на поштову адресу Виконавця, зазначену в Договорі;
2.4.5. дає згоду на обробку (збір, зберігання, передачу третім особам) наданих їм у процесі укладання та виконання Договору своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності, що є додатком до цього Договору.
2.4.6. дає згоду на використання Виконавцем у маркетингових, рекламних цілях фотографій, створених Замовником (або третьою особою за дорученням Замовника) у процесі отримання Замовником послуг.
2.5. Замовник погоджується з цим Договором шляхом проставлення позначки у вигляді «галочки» у графі «Я приймаю умови Договору публічної оферти» на етапі оформлення замовлення на надання послуг або оплачуючи послугу. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує своє право  та дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього внаслідок укладення цього Договору.
2.6. Замовник підтверджує достовірність своїх особистих даних і приймає всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність. У випадку, якщо Замовник не отримав у строк послуги та пакету документів у зв'язку з некоректним наданням ним необхідних даних, Виконавець не несе за ці дії відповідальність.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець за завданням Замовника зобов'язується надати останньому інформаційно-консультаційні послуги, змісти яких полягає в наданні індивідуальних або групових консультацій та/або доступу до онлайн- курсу, семінару, вебінару та ін.послуг, перелік яких розміщується Виконавцем на Сайті та/або інстаграм-сторінці Виконавця, та/або Телеграм-каналі, та/або Чат-боті та які обрані Замовником (надалі – Послуги), а Замовник зобов'язується сплатити такі Послуги на умовах, узгоджених у цьому Договорі.
3.2. Вартість, склад, обсяг, характеристика, тарифи, порядок отримання та тривалість Послуг розміщується або на сайті Виконавця, або на інстаграм-сторінках Виконавця, або в  Телеграм-каналі, або в Чат-боті у відкритому доступі для необмеженого кола осіб та можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку.
3.3. Обсяг послуг в межах різних тарифів може відрізнятися.
3.4. Виконавець має право обмежити кількість місць на певному тарифі.
3.5. Надання Виконавцем послуг Замовнику здійснюється шляхом надання інформації через текстові, відео, фото, аудіо уроки/повідомлення, доступу до інформації та сервісів, розміщених на Сайті та/або Платформі, та/або Телеграм-каналі, а також надання послуг онлайн/офлайн в режимі реального часу, або на платформах, які обирається на власний розсуд Виконавцем.
3.6. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг третіх осіб, на умовах співпраці. При цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за виконання такими особами умов Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Вартість (ціна) послуг за цим Договором зазначається або на Сайті та/або інстаграм-сторінці Виконавця, та/або Телеграм-каналі, та/або погоджується Сторонами шляхом обміну повідомленнями в уповноважених каналах зв'язку.
4.2. У випадку погодження Виконавцем із Замовником індивідуальних консультацій та/або інших додаткових Послуг, які не передбачені послугою, обраною Замовником, вартість таких додаткових Послуг обговорюється та погоджується Сторонами в кожному окремому випадку і на такі послуги також розповсюджується дія цього Договору.
4.3. Замовник оплачує послуги Виконавця в безготівковій формі у національній валюті України – гривні, що становить еквівалент вартості Послуг у валюті, що визначена на Сайті та/або інстаграм-сторінка, та/або Телеграм-каналах Виконавця, згідно курсу на день оплати, встановленого банком через який Замовник оплачує Послугу.
4.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.5. Виконавець в окремих випадках може надавати Замовнику можливість здійснити оплату послуг  частинами. Сума оплати, що внесена частково є завдатком і в разі відмови Замовника від подальшої повної оплати або відмови від послуги/участі у заході Замовнику не повертається. Випадки, в яких можлива оплата частинами, вказуються на сайті продажу відповідної послуги та/або інстаграм-сторінках Виконавця, та/або Телеграм-каналі, та/або погоджується Сторонами шляхом обміну повідомленнями в уповноважених каналах зв'язку.
4.6. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику або тимчасово припинити доступ Замовника до матеріалів (чатів, груп, платформ, каналів в соціальних мережах) у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуг відповідно до обраного тарифу в порядку та строки, визначені Виконавцем.
4.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку Послугу. Вартість замовлених та оплачених Замовником послуг, зміні та коригуванню не підлягають, за винятком випадків письмового погодження Сторонами таких змін.
4.8. Якщо оплата за послуги надходить у розмірі менше вартості обраного Замовником Послуги, договір вважається неукладеним.
4.9. Якщо оплата надходить у більшому розмірі, договір вважається укладеним, сума, що перевищує ціну договору, за рішенням Виконавця або підлягає поверненню Замовнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання письмового запиту Замовника, або підлягає зарахуванню в рахунок іншої Послуги Виконавця.
5. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Послуги, відповідно до дати початку надання послуг, вказаної на сайті продажу відповідної послуги та/або інстаграм-сторінках Виконавця, та/або Телеграм-каналі.
5.2. Послуги за цим договором можуть надаватися у строки, узгоджені Сторонами додатково. Строк надання послуг погоджується Сторонами шляхом обміну повідомленнями зручними для обох Сторін каналами зв'язку.
5.3. Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: info@zhuravlyna.com.ua
5.4. Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті, та/або Телеграм-каналі, та/або чатах.
6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Виконавець надає послуги за цим Договором відповідно до обраного Замовником виду послуги та відповідного тарифу. У деяких випадках, що визначаються на Сайті, та/або інстаграм-сторінках Виконавця, та/або Телеграм-каналі, додатковою умовою для отримання послуги є проходження співбесіди із Виконавцем.
6.2. Замовник самостійно вибирає послугу, спосіб оплати та оплачує відповідну послугу. Замовник, оплачуючи послугу, погоджується із строками надання послуги.
6.3. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до повного складу Послуги, послуга вважається наданою в повному обсязі.
6.4. Сторони дійшли згоди, що акт приймання-передачі щодо послуг, що надаються за цим Договором, не оформляється. Відсутність претензій зі сторони Замовника, надісланих у письмовій формі на адресу Виконавця щодо якості наданих послуг, у т.ч. щодо істотні недоліків Послуг, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати надання Виконавцем доступу Замовнику до повного складу Послуги, буде вважатися підтвердженням факту повного та беззастережного приймання за якістю та обсягом послуг, наданих послуг.
6.5. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад проведення занять, тривалість, а також час проведення занять, попередньо завчасно повідомивши про це Замовника.
6.6. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця, зокрема не переглянув запису лекції, вебінару, відеоуроку, в тому числі якщо вони надаються Замовнику у вигляді готових записів, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.
6.7. У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті, або про який Замовника було проінформовано іншим чином, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів. У такому випадку Виконавець має право надати запис такого вебінару, відеоуроку, курсу та (або) майстер-класу, якщо його створення було передбачено в складі Послуги.
6.8. Виконавець, в односторонньому порядку може тимчасово припинити доступ Замовника до курсу/чату в разі порушення Замовником правил курсу/чату, розміщених на Сайті, Платформі, в Телеграм-каналі, до моменту припинення порушень або назавжди видалити учасника курсу/чату. При цьому кошти за оплачені послуги Замовнику не повертаються.
6.9. Мовою спілкування в чатах Телеграм-каналів, курсів, вебінарів тощо є українська. Спілкування іншими мовами можливе виключно з дозволу Виконавця.
6.10. У випадку оновлення Виконавцем у майбутньому Послуги, Замовник має право  тільки на версію Послуги, яка діяла на момент оплати ним Послуги і не має права вимагати надання йому доступу на оновлену версію.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Виконавець зобов’язується:
7.1.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до всіх текстових, відео, фото, аудіо-матеріалів, доступ до яких надано Замовнику в рамках обраної послуги. Термін доступу до цих матеріалів залежить від обраного пакету послуг.
7.1.2. Своєчасно розпочинати надання послуг за умови їх оплати Замовником.
7.1.3. Забезпечувати збереження будь-якої отриманої інформації від Замовника.
7.1.4. Не розголошувати отриману в ході надання послуг інформацію про Замовника та його  діяльність, про яку передбачено, що вона є конфіденційною.
7.1.5. За погодженням із Замовником вирішувати питання, що виникають у період надання послуг, та визначати необхідність надати додаткові послуги, які не входять до замовлених послуг за договором. У цьому випадку Сторони погоджують порядок та строк оплати додаткових послуг.
7.1.6. Негайно інформувати Замовника про всі непередбачені ситуації, що виникли під час надання послуг, які можуть вплинути на терміни та якість послуг, що надаються.
7.1.7. Надавати послуги та надавати рекомендації, що не суперечать інтересам Замовника та чинному законодавству України.
7.1.8. Не розголошувати інформацію про персональні дані Замовника без його згоди та здійснювати їх обробку виключно з метою виконання цього договору відповідно до Політики конфіденційності, що є додатком до цього Договору.
7.1.9. Здійснювати інші фактичні та юридичні дії у разі взаємно прийнятого рішення із Замовником з метою досягнення цілей та реалізації умов цього Договору.
7.1.10. надати Замовнику консультації з питань, які виникають у Замовника, в процесі, отримання результатів наданих послуг.
7.2. Виконавець має право:
7.2.1. Не надавати послуги Замовнику у разі ненадходження оплати за обраною Послугою у встановлений термін.
7.2.2. Самостійно визначати форми та методи надання Послуг, виходячи з умов Договору.
7.2.3. Вимагати від Замовника надання інформації щодо предмета цього Договору, без якої виконання послуг неможливе.
7.2.4. Звертатись до Замовника або до представників Замовника за отриманням роз'яснень чи уточнень з питань надання послуг у рамках цього Договору. Уточнення або роз'яснення можуть бути надіслані Замовником до будь-якої з таких форм: текстове повідомлення або аудіофайл, направленими каналами зв'язку між Сторонами (електронна пошта, месенджери, інстаграм).
7.2.5. Отримати винагороду за надані послуги у строки, встановлені цим договором.
7.2.6. Запропонувати Замовнику додаткові послуги, які можуть покращити результат уже виконаних послуг.
7.2.7. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Усі зміни набувають чинності негайно обох для сторін.
7.2.8. Вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку.
7.2.9. Відмовитися від виконання цього Договору в односторонньому порядку шляхом направлення Замовнику повідомлення, у разі затримки оплати Замовником будь-яких сум за цим Договором. У такому випадку всі раніше сплачені Замовником за цим Договором платежі, поверненню не підлягають, а зараховуються в якості компенсації збитків Виконавця, включаючи упущену вигоду.
7.2.10. Виконавець має право видати Замовнику сертифікат про успішне проходження онлайн курсу, який видається в останній день навчання за умови виконання Замовником вимог Виконавця, необхідних для отримання сертифікату.
7.2.11. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку, якщо Замовник порушив умови цього Договору.
7.2.12. В односторонньому порядку прийняти рішення про відмову надавати Замовнику послугу або розірвати Договір без пояснення підстави такого рішення. У такому випадку рішення щодо повернення чи неповернення, сплачених Замовником коштів, в кожному окремому випадку приймається Виконавцем індивідуально.
7.3. Замовник зобов’язаний:
7.3.1. Самостійно знайомитись на сайті продажу відповідної послуги з інформацією про послугу та  її опис.
7.3.2. Своєчасно відповідати на запити Виконавця щодо надання йому необхідної для виконання цього Договору інформації не пізніше 48 (сорок вісім) годин після отримання такого запиту уповноваженими каналами зв'язку. У разі затримки Замовником з наданням інформації та необхідних відомостей, термін надання  Послуг за цим Договором, відсувається на кількість днів пропорційно до часу, який знадобився Замовнику для погодження, надання будь-яких документів/матеріалів/відомостей, що запитуються Виконавцем.
7.3.3. Дотримуватись графіку зустрічей для проведення консультацій, вебінарів, семінарів, практикумів, уроків, погоджених Сторонами за допомогою каналів зв'язку.
7.3.4. Своєчасно здійснювати оплату послуг за цим Договором у встановлений термін.
7.3.5. Не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродавати третім особам) з комерційною чи некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію, документи та матеріали в рамках цього договору, не створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію/документи будь-яким іншим чином, крім особистого користування.
7.4. Замовник має право:
7.4.1. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим договором.
7.4.2. Отримувати інформацію з будь-яких питань щодо організації виконання послуг за цим Договором.

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Майнові права, визначені ч.1 ст.424, ч.1 ст.440 Цивільного кодексу України та немайнові права на всі об’єкти права інтелектуальної власності, що пов’язані із наданням послуг згідно з цим договором належать тільки Виконавцю.
8.2. Вся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та/або Платформі, та/або чаті в Телеграм, які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.
8.3. Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та/або Платформі, та/або в Телеграм, які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору. Поширення Замовником будь-яким способом отриманої при наданні Послуг інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Виконавця на такі дії забороняється.
8.4. Замовник погоджується, що вся інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до цього Договору, рівно як інформація про діяльність Виконавця та/або Послуги, що ним надаються, яка не є загальнодоступною і яка стала відомою Замовнику в результаті укладення та виконання цього Договору, вважається конфіденційною. Крім того для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, яка є комерційною таємницею Виконавця. Також до конфіденційної інформації належить інша інформація, яка не складає комерційну таємницю відповідно до законодавства України, однак, щодо якої Виконавцем було заявлено проте, що вона є конфіденційною.
8.5. Замовник зобов’язується не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію Виконавця третім особам та не використовувати її в будь-яких інших цілях.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. У разі порушення умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
9.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення зі сторони Замовника, збої в роботі служб email-розсилки, у тому числі при попаданні листів Виконавця до папки «Спам». У такому випадку послуги вважаються наданими належним чином та підлягають сплаті у повному розмірі. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії досягнення результату.
9.3. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
9.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку або суб'єктивну оцінку третіх осіб зі сторони Замовника.
9.5. Виконавець звільняється від відповідальності у разі неналежного надання Послуг, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або невчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору зі сторони Замовника.
9.6. У разі встановлення факту порушення авторського права Виконавця: передачі та/або продажу складених Виконавцем документів, записів лекцій, вебінарів та будь-яких інших матеріалів, що будуть передбачені в рамках надання послуг та передані Замовнику, він сплачує Виконавцю штраф у розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень.
9.7. Усі спори, що виникають з приводу цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Замовником та Виконавцем. При цьому претензійний порядок вирішення спорів, що виникають із відносин щодо укладення цього договору, є обов'язковим.
9.8. Одержувач претензії протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
9.9. Спори, що не можуть бути вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту, Платформи тощо.
10.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних  обставин, повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
10.4. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців (90 днів), то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах цього Договору. У цьому випадку Сторони провадять взаємні розрахунки, пов'язані з виконанням зобов'язань за Договором на момент припинення його дії.
10.5. Факт настання та строк дії обставин непереборної сили повинен бути підтверджений сертифікатом Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого нею територіального органу.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
11.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих для придбання послуг за цим договором.
11.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, які не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з законодавством України, потрібна письмова згода Замовника.
11.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, з метою направлення на вказану Замовником під час купівлі послуг адресу електронної пошти інформаційних повідомлень та результатів наданих послуг.
11.4. Замовник може будь-коли відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю відповідне повідомлення на електронну адресу Виконавця info@zhuravlyna.com.ua або повідомивши Виконавця через месенджери.
11.5. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця на адресу електронної пошти та контактний телефон, вказані Замовником під час купівлі послуги.
11.6. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Цей договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника та діє до моменту надання послуги Замовнику.
12.2. З усіх питань, які не врегульовані цим договором, Сторони керуються законодавством України.
12.3. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших його положень.
12.4. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору, а також під час листування між Сторонами, допускається використання аналогів власноручного підпису Сторін. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, угоди та документи в рамках виконання Сторонами зобов'язань, що виникли з цього Договору, підписані за допомогою обміну електронними документами, що містять скан власноручного підпису Сторін, мають юридичну силу та обов'язкові для виконання Сторонами, за умови, що використовуються уповноважені адреси електронної пошти.
12.5. Сторони визнають, що всі повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, вважаються направленими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли у таких листах прямо не вказано протилежне.
12.6. Уповноваженими каналами зв'язку Сторін визнаються:
12.6.1. для Виконавця:
ел.пошта, info@zhuravlyna.com.ua
Instagram - https://www.instagram.com/mentor_business_school, https://www.instagram.com/zhuravlyna_mentor_ua;
Телефон: +380 93 343 42 36, +380 97 141 53 38, +380 63 324 95 61, +380 63 324 94 27
Телеграм-бот: @Zhuravlyna_bot
12.6.2. для Замовника: адресу електронної пошти, номер телефону, месенджер та Instagram, вказані при купівлі Послуги.
12.7. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, необхідних для доступу до уповноважених адрес електронної пошти, не допускати розголошення такої інформації та передачі третім особам. Сторони самостійно визначають порядок обмеження доступу до такої інформації.
12.8. Сторони встановили, що скріншоти листування електронною поштою або в повідомленні в месенджері, вчиненому за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі, на виконання цього Договору є достатнім та допустимим доказом для підтвердження тих фактів, які в них зазначені.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Фізична особа-підприємець Журавчак Мар’яна Миколаївна
РНОКПП: 3310710009
Адреса:80600, Львівська обл., місто Броди, вул.Івана Богуна 70, кВ.15
Банк отримувача: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Номер рахунку: IBAN UA973220010000026009330060813


Оферта опублікована у редакції 03 березня 2023 року